Vztah k tělu - možnosti sebepéče

Vztah k našemu tělu hraje klíčovou roli v našem celkovém psychickém a emocionálním blahu. Jak se cítíme ohledně svého těla a jak se k němu chováme, může mít hluboký vliv na naši sebeúctu, sebejistotu a emoční pohodu. Zde se podíváme na to, jak můžeme posílit a vytvořit zdravý vztah k našemu tělu.

yoga, yoga pose, asana-5281457.jpg

 

1. Sebeuvědomění

Prvním krokem k vytvoření zdravého vztahu k tělu je sebeuvědomění. Začněte pozorovat, jak se cítíte ohledně svého těla. Jaké myšlenky a pocity se vám vybavují, když se podíváte do zrcadla nebo přemýšlíte o svém vzhledu? Rozpoznání negativních myšlenek a předsudků je klíčové pro jejich překonání.

2. Pozitivní sebeobraz

Pracujte na vytvoření pozitivního obrazu sebe sama. Zaměřte se na své pozitivní vlastnosti, dovednosti a úspěchy, kterých jste dosáhli. Místo toho, abyste se soustředili na nedostatky, pokuste se zaměřit na své kladné stránky.

3. Porovnávání se

Přestanete se srovnávat s ostatními lidmi. Každý má jedinečné tělo a je nesmyslné snažit se dosáhnout nereálných standardů krásy. Sebeúcta vychází z přijetí sebe sama takového, jaký jste. Pokud už se musíte porovnávat, porovnejte se sami se sebou – podívejte se zpátky do své minulosti, a zkuste si vzpomenout na to období v životě, kdy jste doufali, že budete tam kde jste dnes.

4. Péče o Tělo

Dbejte na své tělo tím, že mu poskytnete zdravou stravu, cvičení a dostatek odpočinku. Péče o tělo není o dosažení ideálního vzhledu, ale o zachování zdraví a vitality. Zkuste se stravovat zdravě a pravidelně cvičit, ale dělejte to s láskou k tělu, nikoli ze strachu z vzhledu.

5. Odpouštění a sebe-soucit 

Přijměte své tělo takové, jaké je, a odpusťte mu za jeho nedokonalosti. Nikdo není dokonalý, a to zahrnuje i náš vzhled. Odpouštění si umožňuje přijmout sebe sama s láskou a soucitem.

Učte se být k sobě samým laskaví. Místo aby jste se soudili a kritizovali, zkuste se sami sebe ptát, jak byste reagovali na přítele, který by prožíval stejné pocity. Uvědomte si, že si zasloužíte lásku, péči a respekt, bez ohledu na svůj vzhled

6. Komunikace s Tělem:

Poslouchejte své tělo a reagujte na jeho potřeby. Pokud máte hlad, je třeba jíst. Pokud jste unavení, potřebujete odpočinek. Tím, že nasloucháte svému tělu, můžete lépe rozumět svým potřebám a pocity.

7. Profesionální Podpora:

Pokud máte vážné problémy s vztahem k tělu, nebojte se vyhledat profesionální pomoc. Psychoterapie může být užitečná při práci na zlepšení sebeobrazu a vztahu k tělu. Neváhejte se objednat, ráda se s Vámi setkám!

 

Vytvoření zdravého vztahu k tělu může trvat čas a úsilí, ale má pozitivní vliv na vaše emoční a psychické blaho. Mít pozitivní vztah k sobě samým vám umožní žít šťastný a naplněný život, nezávisle na tom, jak vypadáte.

 

P.S.: Pokud byste měli zájem setkat se v rámci skupinové terapie, sledujte stránky https://www.sebeobjeti.cz/