O mně

Mgr. Alžbeta Valová (Štefancová)

Absolvovala jsem Masarykovu univerzitu s obor psychologie, kde jsem prošla dlouhodobým ponořením do různých terapeutických směrů. Při dokončení studií jsem osobně poznala, jak se člověk může cítit, když se dostane do pasti naučené bezmocnosti. Tato náročná zkušenost následně formovala nejen můj profesní, ale i osobní směr. Rozhodla jsem se posunout směrem k naučenému optimismu, pozitivní psychologii a přístupu zaměřenému na řešení. Nyní umím pomoci nejen těm, kteří se potýkají s těžkostmi, ale i těm, kteří chtějí zlepšit svůj již dobrý stav.

Mé profesní zkušenosti zahrnují práci s lidmi, kteří bojují například s nízkým sebevědomím, úzkostí, velkým smutkem a pocitem prázdna, závislostmi, vztahovými problémy doma nebo v práci.

Jsem vášnivým obdivovatelem výzkumu a moderních technologií. Mám radost z toho, že v dnešní době můžeme nalézt výsledky výzkumu na téměř jakékoli téma, sledovat inspirativní přednášky zdarma na platformách jako Youtube nebo Coursera a stahovat si bezplatné aplikace pro podporu psychického zdraví, které připomínají staré sci-fi filmy. Mimo mou profesní sféru si užívám malování a jógu. 

Rozhovory o kontroverzních tématech a sexualitě nejsou pro mě tabu. Věřím, že ve své poradenské praxi jsou přípustná všechna témata a otázky.

A co mě na mé práci baví? Baví mě být svědkem změn u svých klientů a pomáhat jim dosáhnout jejich cílů.

Jsem registrovanou členkou České asociace pro psychoterapii z.s. a s pečlivým zavázáním dodržuji etický kodex v oblasti psychoterapie.

 

Vzdělání

Vzdělání - absolvováno

 • Komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení (550 hod) 
 • Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii Dalet z. s. (160 hod) Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno; odbor: Psychologie (Mgr.)
 • Výcvik komplexní krizové intervence Modrá linka z.s. (112 hod) 
 • Výcvik ASSYST Humanitarian Psychosocial Project © (9 hod)
 • Kratší kurzy jako Prevence relapsu na návykových látkách, Metoda Sandtray, Motivační rozhovory…

Vzdělání - aktuálně se dál vzdělávám

 • Na řešení zaměřená supervize a koučování (430 h) – aktuálně jsem frekventantkou 
 • Insoo spolek – neformální pravidelné setkávání s odborníky v oblasti psychologie, kterého cílem je profesionální a osobní rozvoj psychologů 

Jak pracuji?

Dodržuji Etický kodex psychologické profese. Naprostá mlčenlivost a důvěrnost informací jsou samozřejmostí.

Osobně věřím, že rozhovor s psychologem má za cíl dosáhnutí pozitivní životní změny. Ta může mít dvě formy:

 • odstranění problému
 • dosáhnutí pozitivní změny v situaci, která se nedá nazvat „problémem“

Můj přístup se zařazuje do postmoderních směrů terapie. Jako hlavní terapeutické přístupy využívám:

FAQ

Základem mojí práce je hlavně rozhovor, při němž společně vytváříme prostor, ve kterém společně hledáme řešení Vašeho problému. Za podstatné považuji vytvoření bezpečného a příjemného prostředí, kde budete mít možnost říci i to, o čem nemluvíte nikde jinde. Rozhodně Vás ale nebudu do ničeho tlačit nebo na Vás spěchat. Pokud budou témata, o kterých se mnou nebudete chtít mluvit, je to v pořádku. Vy rozhodujete, jak bude rozhovor vypadat. Klientům i říkám, že je v pořádku odpovědět „nevím“ a „nechci odpovídat“.

Lidé navštěvují psychologa ze dvou důvodů:

 • ocitli se v obtížné životní situaci a mají problém v oblastech jako jsou vztahy, mentální zdraví, emoce, zažívají pocit krize a i.
 • chtějí směřovat ke svému „lepšímu já“ – chtějí se naučit relaxovat, být psychický odolný, najít a následovat své životné cíle a i.

V případě, že máte časté myšlenky na smrt a vážně se obáváte o svůj život, máte pocit, že potřebujete urychlenou pomoct, doporučuji zavolat na Modrou linku, která je zadarmo pro děti i dospělé (www.modralinka.cz).

Pokud jste navštívil již jiné terapeuty a zvažujete, zda to má smysl zkoušet znova, možná Vám pomůžou následující věty. Ve vztazích mimo terapii/poradenství, jsou Vám někteří lidi sympatičtější a lépe se Vám s nimi mluví. Stejně tak jak není člověk jako člověk, tak není terapeut jako terapeut. Liší se svojí osobností, zkušenostmi, ale i terapeutickým vzděláním (různé psychoterapeutické školy učí s klientem pracovat jinak). Možná jste do téhle doby jen nenašli vhodného poradce, který by Vám „sedl“.

Jednorázové setkání

Klient přichází se svou situací a přáním něco na ní změnit. V průběhu prvního setkání se domluvíme, co bude cílem naší spolupráce. Mnohokrát se stává, že klienti potřebují jen nastartovat změnu ve svém živote a dále již nepotřebují nic. Z tohoto důvodu může mít spolupráce různou délku, někdy je to jedno setkání, jindy pět a jindy je pro klienty příjemné a užitečné se se mnou vídat déle.

Více setkání

Někdy je poradenství spíš série malých změn, které klient dělá mezi konzultacemi až do té doby, kdy cítí, že se stav zlepšil. Jsem otevřená různé délce spolupráce – o tom, zda bude setkání pouze jednorázové, či opakované, se nemusíme domlouvat dopředu. Můžete se rozhodnout až na závěr setkání. Na dalším termínu se domlouváme vždy na konci sezení.

Je běžným mýtem, že poradenství musí být pravidelné a dlouhé. Když aktuálně klient řeší problém a potřebuje oporu, je lepší pravidelné setkání (typicky 1x za 14 dní, později se scházíme méně často). Potkáváme se když “máme proč” se vidět, jinak řečeno, poradenství můžete tedy využít kdykoli (i nepravidelně), pokud zrovna potřebujete.

Počet a frekvence poradenství záleží na naší domluvě v průběhu setkávání podle Vašich aktuálních potřeb a mých časových možností.

V době, kdy klient cítí, že víc mě již nepotřebuje. Naši spolupráci můžete kdykoli ukončit (nebo přerušit). Ukončení nebo přerušení je přirozenou součástí psychologického poradenství, a proto nemusíte mít obavy, jak to můžu vnímat. I v případě, že jsme se domluvili na ukončení poradenství, kdykoli v budoucnu mě můžete kontaktovat znovu.