Supervize

- služba pro profesionály v pomáhajících profesích -

Jste psycholog, terapeut, pedagogický pracovník nebo pracovník v  pomáhající profesi

a hledáte cestu, jak zdokonalit svou profesní praxi nebo jak se v ní cítit lépe? 

Zkuste supervizi!

Kdo jsem?

Jsem psycholožka a terapeutka. Také jsem však supervizorka ve výcviku, a to konkrétně ve výcviku „Na řešení zaměřená supervize a koučování (430h)“. Kromě toho jsem lektorkou kurzu Zasej si semínka – Online kurz pro začínající psychology a psycholožky.

V rámci všech profesních zkušeností jsem zjistila, že je pro mně vášní spolupracovat a nabízet podporu kolegům z oborů jako psycholog, terapeut, učitel, speciální pedagog, sociální pracovník, lékař a pod. Ve všech těchto profesích jsem potkala laskavé, profesionální, snažící se lidi, kteří byli a jsou pro mně inspirací. Velmi mě baví s klienty hledat způsoby, jak se mohou ve své práci cítit lépe.

Mgr. Alžbeta Valová

Mezi časté témata supervizí, které se mnou klienti řešili, patří:

 
 • „Je toho na mně moc, cítím se vyčerpán“
 • „Po práci už nemám na nic energii“
 • „Vedení mně nepodporuje, vztahy s kolegy skřípou“
 • „Klient XY mně štve a neumím se na něj napojit“
 • „Klient YZ se vůbec neposouvá a já už nevím, co mám dělat“
 • „Někdy mám pocit, že má práce je zbytečná nebo ji dělám špatně“
 • „Nestíhám to všechno, co ode mně má práce vyžaduje“
 • „Cítím, že se v této práci nerozvíjím jak by si přál, neumím si však představit, že změním práci“
 • „Jak mám klientům nabízet nové techniky, tak abych neztratila připojení?“
 • „Bojím se stát OSVČ“

Co můžete očekávat
od našich supervizí:

 
 
 • Pohled odjinud: Společně budeme hledat nový pohled na vaši práci.
 • Reflexi a růst: Společně budeme reflektovat vaše zkušenosti, přístupy a strategie, hledat Vaše silné stránky a jiné zdroje a  budeme rozvíjet dovednosti, o které budete stát.
 • Podporu: Získáte podporu v řešení složitých profesních situací.
 • Flexibilitu: Můžete si vybrat, zda se budeme setkávat „když bude potřeba“ nebo budete mít zájem o pravidelnou podporu.

Proč zkusit supervizi a právě se mnou?

I jako profesionálové jsme stále lidi – a jako lidi někdy míváme pochybnosti o sobě, své práci, o tom jak se nám daří nechávat si energii na aktivity mimo práci, a  stejně tak máme potřebu dobrých vztahů s lidmi (kolegové, vedoucí, klienti…). Z našich práci víme, že když „jsou na to dva“, tak změny přicházejí rychleji.

Můj přístup je založený na laskavosti a pochopení, hledání silných stránek a ostatních zdrojů, přičemž využívám metody Přístupu zaměřeného na řešení, které dokážou posouvat rozhovor relativně rychle vpřed. Ráda budu společně s Vámi hledat způsoby, jak se cítit ve své práci lépe, jak překonávat výzvy se své práci s klienty (nebo žáky nebo pacienty) a jak se posouvat ve svém profesionálním rozvoji.

Pojďte do toho se mnou!


Máte zájem o individuální supervizi

Využijte můj online kalendář. 

Máte zájem o skupinovou supervizi pro svůj tým?  

Neváhejte napsat na můj mail aspsycholog@gmail.com.