Individuální terapie

Podpora

Rozhovor s kamarádkou může podpořit, ale s psychologem máte jistotu, že nebude nabízet „toxickou pozitivitu“ nebo zlehčovat Vaše pocity. Profesionální psycholog mám odbornou přípravu a zkušenosti, které mi umožňují nabízet podporu, kterou většina kamarádek neumí.

Společné hledání řešení

Budu Vám klást otázky, naslouchat a spolu s Vámi hledat možnosti řešení. Zaměřuji se na to co člověk chce a také na to co už umí – toto mé zaměření pomáhá zkrátit celkovou dobu terapie. Můj základní předpoklad je, že klient je odborník na svůj život.

Individuální přístup

Každý je jedinečný, a tak i terapie by měla být přizpůsobena Vašim individuálním potřebám. Z tohoto důvodu ráda pracuji se zpětnou vazbou klienta a upravuji svůj přístup na základě naší domluvy. Individuální terapie umožňuje pracovat na konkrétních cílech a tématech, která jsou pro Vás důležitá.

Terapie je jako výtah.

Můžu jít po schodech… Znamená to však, že ztratím hodně energie a času, který bych mohl využít lépe. 

Výtah mně tam dostane rychleji. A když tam budu, už ho nepotřebuji.

Jak vidím klienta?

klient a já