Podpůrné metody v práci s emocemi

Emoce jsou neoddělitelnou součástí našeho života. Každý den se setkáváme s různými emocemi, ať už pozitivními nebo negativními. Jak však můžeme efektivně pracovat s emocemi a využít je ke svému prospěchu? V tomto článku se budeme zabývat různými podpůrnými metodami a technikami, které nám pomáhají lépe rozumět a zvládat naše emoce.

 

1. Sebeuvědomění 

Prvním krokem k lepšímu zvládání emocí je sebeuvědomění. To zahrnuje schopnost identifikovat a pojmenovat své emoce. Začněte si klást otázky, jako „Jak se právě cítím?“  Toto sebeuvědomění vám umožní lépe rozumět tomu, co se uvnitř vás děje. Emoce jsou cenným zdrojem informací o našem stavu a potřebách. Místo toho, abychom se snažili potlačit negativní emoce, můžeme se snažit lépe rozumět jejich významu. Jaký signál nám daná emoce posílá? Jaké akce nebo změny by byly pro nás prospěšné?

Dobrým materiálem pro rozvoj této dovednosti je Kolo emocí – český překlad si můžete stáhnout zde nebo zde.

Proč se učit uvědomit si emoci a pak ji ještě pojmenovat?  Protože ve chvíli, kdy se nám povede dát emoci jméno zapojujeme jinou část mozku (přední mozek), než když ji cítíme (amygdala) – je to právě ta část mozku, která je racionální a pomáhá nám „získat kontrolu nad věcmi“. 

Příkladem může být: „Aha, teď cítím jak kdyby mi někdo tlačil na prsa a představuji si co hrozného se může stát – to je úzkost. Úzkost poznám, nemůže mi fyzicky ublížit. Cítím ji protože…“.

 

2. Ptát se „proč“

Poté, co si pojmenujeme svojí emoci bývá užitečné se ptát „Co způsobilo tuto emocionální reakci?“. Můžeme si odpovědět konkrétní zkušeností nebo obecnějším pochopením celé emoce (např. „Cítím vztek, protože mám překážku na cestě k cíli a tak se zapojily evolučné staré mechanizmy, které mi dávají energii, překážku odstranit“)
 
Dobrým materiálem může být K čemu slouží základní emoce  nebo grafika od Centra Lociky Kdyby pocity mohly mluvit. 
 
Proč se ptát proč? Zapojíme přední mozek (viz bod 1.) .

Příkladem může být: „Úzkost  se mě snaží chránit před nebezpečím, mé tělo si myslí, že vidím tygra a nevidí, že to mám jen mluvit před lidmi. Úzkost mi  dává energii, tak ji buď využiji, rozhýbu (vyběhám) nebo prodýchám. Emoce jsou jako vlna, stačí vydržet až se provalí“.

3. Praxe Mindfulness

Mindfulness, neboli vědomá přítomnost, je technika, která nám pomáhá zůstat soustředění na přítomný okamžik. Pravidelná praxe mindfulness může snížit stres, zlepšit sebeuvědomění a umožnit nám lépe reagovat na své emoce. Meditace, hluboké dýchání a cvičení mindfulness jsou některé způsoby, jak můžete tuto techniku začlenit do svého života.

Dobrým materiálem, kde začít může být např. meditace “ Procházení svého těla“ nebo meditace Laskavosti

Proč se učit mindfulness? Výzkum ukazuje, že praktiky mindfulness jsou užitečné v mnohých oblastech pro duševní zdraví. Příklady  efektů Meditace najdete zde.

Příkladem může být pravidelná meditace nebo hluboké dýchání do břicha nebo  všímání si toho co děláme, např. pokud umívám nádobí tak si všímám teplotu vody a jak dopadá na mé ruce. 

 

3. Sebe-soucit (self-compation)

Sebe-soucit je schopnost chápat a zacházet s sebou samým s laskavostí, soucitem a porozuměním (chovat se k sobě podobně jak k svým blízkým). Tato dovednost může být mimořádně užitečná při regulaci emocí, t.j. nepříjemné pocity nebyly ještě nepříjemnější. 

Dobrým materiálem,  kde začít může být kniha Sebesoucit  nebo cvičení na konci tohoto textu.

Proč se učit sebe-soucit? Schopnost být laskaví k sobě samým může pomoci při regulaci intenzity emocí. Když jste schopni přijmout své emoce bez odsouzení nebo potlačování, můžete se lépe vyrovnat s negativními emocemi, což může zlepšit vaši emoční stabilitu. Mnoho lidí má tendenci být k sobě samým velmi kritičtí, což může zhoršit negativní emoce, jako je deprese nebo úzkost. Sebe-soucit vám pomáhá přestat se soudit a kritizovat a místo toho na se na sebe dívat jako na „kamaráda“ (soustředit na porozumění a laskavost). Když se cítíte stresovaní nebo přetížení, sebe-soucit může pomoci zacházet s touto situací s větším soucitem k sobě samým. Neposuzujete se za to, že jste stresovaní, ale místo toho se snažíte najít způsoby, jak se postarat o své potřeby a snížit stresové faktory

Příkladem může být myšlenka: „Ano, udělal jsem chybu. Ale snažil jsem se, co jsem mohl, po bitvě je každý kapitán. Příště budu vědět lépe jak se k tomu postavit jinak“.

 

4. Zdravý Životní Styl

Náš životní styl může mít velký vliv na naše emoční zdraví. Dostatek spánku, pravidelná fyzická aktivita, dostatek slunečního světla jsou klíčové pro udržení stabilní nálady. 

Dobrým materiálem video Jak na kvalitní spánek nebo materiály uvedené o bod níž.

Proč mít na paměti svůj životní styl?

 

Příkladem může být např. každý den pobít na slunci alespoň 15 minut (ideálně ne brzo ráno a večer), zařadit do svého života 20 minut chůze, a upravit své večerní návyky (např. nezaspávat s telefonem nebo mít alespoň na obrazovce červený filtr). 

 

5. Hledání Podpory v Blízkých

Hovoření o svých pocitech s blízkými přáteli nebo rodinou může být velmi uklidňující. Vědět, že nejste sami s tím, co prožíváte, a mít podporu lidí kolem sebe, může výrazně pomoci. 

Dobrým materiál k pročtení může být Objímejte se!

Proč se obracet na podporu blízkých? Vědomí, že máte podporu a že nejste sami, může snížit emocionální stres a úzkost. Pocit, že existuje někdo, na koho se můžete spolehnout, může významně přispět k vaší psychické pohodě. Obrátit se na blízké v raném stádiu, kdy se cítíte emocionálně špatně, může předcházet větším problémům nebo komplikacím v budoucnosti. Mluvení o svých emocích může pomoci identifikovat a řešit problémy dříve, než se stanou závažnými. 

Příkladem může být s někým v pravidelném kontaktu přes různé komunikační aplikace – je jednodušší napsat někomu, že se máme blbě, když si pravidelně posíláme nějaké zprávy (a to se dělá jednodušeji, když je to rovnou skupina).

 

6. Terapie a Profesionální Podpora

Pokud cítíte, že se vaše emoční reakce stávají závažnými nebo neudržitelnými, může být vhodné vyhledat profesionální pomoc. Pokud chcete se mnou hledat různé strategie pro jejich řešení, ráda se s Vámi potkám! 

Sebesoucit - dopis sám sobě

Pěstování sebe-soucitu je důležitým prvkem emočního a psychického blaha. Zde je cvičení, které vám může pomoci rozvíjet tuto dovednost:

Dopis sami sobě se soucitem:

  1. Najděte si tiché místo: Usedněte na klidné místo, kde nebudete rušeni.

  2. Napište dopis sami sobě: Začněte psát dopis sami sobě, jako byste psali milému příteli. Začněte slovy: „Milý/á [Vaše jméno],“

  3. Vyjádřete soucit: V dopise vyjádřete soucit k sobě samým za něco, co jste nedávno prožili nebo co vás teď trápí. Buďte laskaví a soucitní. Například můžete napsat: „Rozumím, že poslední dobou to pro tebe nebylo jednoduché.“

  4. Přijměte svoje pocity: Uznávejte své pocity a emoce. Můžete napsat: „Je v pořádku cítit se tak, jak se cítíš.“

  5. Nabídněte si laskavost: Nabídněte si slova laskavosti a povzbuzení. Řekněte si něco pozitivního o sobě. Například: „Jsi silný/á a odolný/á. Máš v sobě sílu překonat těžkosti.“

  6. Závěr dopisu: Uzavřete dopis laskavými slovy a můžete se podepsat.

  7. Přečtěte si dopis nahlas: Poté, co dopis dokončíte, přečtěte si ho nahlas s laskavým hlasem. Můžete si představit, že vám tyto slova říká milý přítel.

  8. Uchování dopisu: Uchovávejte tento dopis a můžete si ho přečíst v době, kdy budete potřebovat povzbuzení a sebe-soucit.

Toto cvičení vám může pomoci rozvíjet schopnost být laskaví a soucitní sami k sobě. Pravidelná praxe tohoto cvičení může posílit váš vztah k sobě samým a zlepšit vaši emoční pohodu.